ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
38% (24 votes)
ดี
34% (22 votes)
ปานกลาง
8% (5 votes)
พอใช้
6% (4 votes)
ปรับปรุง
14% (9 votes)
Total votes: 64