ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
37% (21 votes)
ดี
37% (21 votes)
ปานกลาง
5% (3 votes)
พอใช้
7% (4 votes)
ปรับปรุง
14% (8 votes)
Total votes: 57