ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
37% (28 votes)
ดี
33% (25 votes)
ปานกลาง
8% (6 votes)
พอใช้
7% (5 votes)
ปรับปรุง
15% (11 votes)
Total votes: 75