ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
38% (30 votes)
ดี
33% (26 votes)
ปานกลาง
9% (7 votes)
พอใช้
6% (5 votes)
ปรับปรุง
15% (12 votes)
Total votes: 80