ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
36% (26 votes)
ดี
35% (25 votes)
ปานกลาง
7% (5 votes)
พอใช้
7% (5 votes)
ปรับปรุง
15% (11 votes)
Total votes: 72