ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์อยู่ในระดับใด ?

ดีมาก
36% (25 votes)
ดี
35% (24 votes)
ปานกลาง
7% (5 votes)
พอใช้
7% (5 votes)
ปรับปรุง
14% (10 votes)
Total votes: 69