ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมถวายอาหารและผลไม้ ถวายเครื่องสักการะพระพุทธรูป พระประชาบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับปี 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม

 • สวัสดีปีใหม่2563 คนพิการบ้านการุณยเวศม์

  วันที่ 25 ธันวาคม 2562  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำโดย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์จัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 "ส่งรัก ส่งกำลังใจให้คนพิการ" กิจกรรมประกอบด้วย...

 • วันคนพิการสากล

  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี...

 • ธรรมมะบำบัด

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ คนพิการ ใส่บาตร้ขาวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมธรรมะบำบัด...

 • ทัศนศึกษาคนพิการ รุ่นที่6

  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการทัศนศึกษา รุ่นที่ 6 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เที่ยวชมฟาร์มแกะ...

 • ทัศนศึกษาคนพิการ รุ่นที่5

  วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการทัศนศึกษา รุ่นที่ 5 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เที่ยวชมสวนนงนุช...

Pages