เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิช หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะ  เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม

 • ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

  วันที่ 7 มกราคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่...

 • สวัสดีปีใหม่2563 คนพิการบ้านการุณยเวศม์

  วันที่ 25 ธันวาคม 2562  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำโดย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์จัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 "ส่งรัก ส่งกำลังใจให้คนพิการ" กิจกรรมประกอบด้วย...

 • วันคนพิการสากล

  วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี...

 • ธรรมมะบำบัด

  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ คนพิการ ใส่บาตร้ขาวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมธรรมะบำบัด...

 • ทัศนศึกษาคนพิการ รุ่นที่6

  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์ จัดโครงการทัศนศึกษา รุ่นที่ 6 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เที่ยวชมฟาร์มแกะ...

Pages