เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิช หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะ  เข้าร่วมประชุมสืบเนื่องแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม