โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช เพื่อนทันตแพทย์จิตอาสา และเพื่อนกัลยาณมิตรจิตอาสา จัดกิจกรรม “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์” มาให้บริการทันตกรรมให้กับคนพิการ สคพ.การุณยเวศม์ รวมทั้งหมด 18 ราย โดยให้บริการ ถอนฟัน 6 ราย ขูดหินปูน 9 ราย ตรวจฟัน 1 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 2 ราย รวมมูลค่า 28,900.00 บาท พร้อมทั้งบริจาคเครื่องมือแพทย์ และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับคนพิการ ในสถานคุ้มครองฯ นำโดยท่าน อ.ปิยะ พร้อมคณะร้องเพลงจิตอาสา มอบเสียงเพลงและสร้างความสนุกสนาน ให้กับคนพิการและเจ้าหน้าที่ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม