วันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 78 ปี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ คุณสุทัศน์ และคุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 78 ปี โดยคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ได้บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ดังนี้ ตู้เย็น 1 ตู้ พัดลมติดผนัง 4 ตัว เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมและนม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,616 บาท ณ โรงอาหาร สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม

 • วันลอยกระทง ปี 2562

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีการจัดประกวดนางนพมาศ...

 • ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563

 • บริการทันตกรรม

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ทพ.ญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนต์ พร้อมด้วย คุณวิกานดา ขำกา ผู้ช่วยทันตแพทย์ มาให้บริการทันตกรรมให้กับคนพิการ เจ้าหน้าที่ สคพ.การุณยเวศม์ และหน่วยงานใกล้เคียง สังกัดพม.ชลบุรี จำนวน...

 • กิจกรรม 5 ส.

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาดบริเวณอาคารเรือนนอน...

 • โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์

  วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช เพื่อนทันตแพทย์จิตอาสา และเพื่อนกัลยาณมิตรจิตอาสา...

Pages