วันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 78 ปี

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ คุณสุทัศน์ และคุณแอนนา ตั้งเทวาประสิทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 78 ปี โดยคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ได้บริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ดังนี้ ตู้เย็น 1 ตู้ พัดลมติดผนัง 4 ตัว เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมขนมและนม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 78,616 บาท ณ โรงอาหาร สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม