โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ณ บริเวณแท่นศิลาฤกษ์ สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม