แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผศ.ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิช หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม

 • วันลอยกระทง ปี 2562

  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีการจัดประกวดนางนพมาศ...

 • ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2563

 • บริการทันตกรรม

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผศ.ทพ.ญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนต์ พร้อมด้วย คุณวิกานดา ขำกา ผู้ช่วยทันตแพทย์ มาให้บริการทันตกรรมให้กับคนพิการ เจ้าหน้าที่ สคพ.การุณยเวศม์ และหน่วยงานใกล้เคียง สังกัดพม.ชลบุรี จำนวน...

 • กิจกรรม 5 ส.

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ทำกิจกรรม 5 ส. โดยทำความสะอาดบริเวณอาคารเรือนนอน...

 • โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์

  วันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช เพื่อนทันตแพทย์จิตอาสา และเพื่อนกัลยาณมิตรจิตอาสา...

Pages