แนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับนางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผศ.ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิช หัวหน้าหน่วยวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบและผลิตทางอุตสหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมเครื่องดึงยึดขา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องรับรองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม