วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 08.59 น.นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่  สักการะพระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ และสถานคุ้มครองฯ

 

1
2
3
4

กิจกรรม