วันครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทำบุญไหว้พระใหญ่ พระประชาบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานคุ้มครองฯเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม