กลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสา จัดโครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้มแด่น้องบ้านการุณยเวศม์ งานฉลองครบรอบ 4 ปี ก้าวสู่ปีที่ 5

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับกลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสา ชมรมทันตแพทย์จิตอาสา เพื่อนนักเรียนเก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น58 แพทย์ พยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วงดนตรีจิตอาสา Tech Band พี่ๆน้องๆกัลยาณมิตร สายบุญทุกท่าน จัดโครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้มแด่น้องบ้านการุณยเวศม์ งานฉลองครบรอบ 4 ปี ก้าวสู่ปีที่ 5 ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และ จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม Orange Day บริจาคเงินและสิ่งของ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และบริการทันตกรรม  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และ สถานฟื้นฟูและพัฒนาเด็กจังหวัดชลบุรี

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม

 • วันครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

  วันที่ 2 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันครบรอบ 25 ปี การก่อตั้ง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ...

 • บริการทันตกรรม

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผศ.ทพ.ญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนต์ พร้อมด้วย นางสาววิกานดา ขำกา ผู้ช่วยแพทย์ มาให้บริการทันตกรรมให้กับคนพิการ และเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์...

 • กิจกรรม 5 ส.

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณรอบอาคาร เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม  

 • กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

  วันที 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในสถานคุ้มครองฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา...

 • ทบทวนความรู้การแปลงฟันอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับบริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 งานส่งเสริมพัฒนาการร่วมกับงานทันตกรรมจัดกิจกรรมทบทวนความรู้การแปลงฟันอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับบริการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้แก่ อาคาร 7 และ อาคาร 10...

Pages