กลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสา จัดโครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้มแด่น้องบ้านการุณยเวศม์ งานฉลองครบรอบ 4 ปี ก้าวสู่ปีที่ 5

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับกลุ่มกัลยาณมิตรจิตอาสา ชมรมทันตแพทย์จิตอาสา เพื่อนนักเรียนเก่าเซนต์คาเบรียล รุ่น58 แพทย์ พยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล วงดนตรีจิตอาสา Tech Band พี่ๆน้องๆกัลยาณมิตร สายบุญทุกท่าน จัดโครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้มแด่น้องบ้านการุณยเวศม์ งานฉลองครบรอบ 4 ปี ก้าวสู่ปีที่ 5 ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน และ จัดกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม Orange Day บริจาคเงินและสิ่งของ กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และบริการทันตกรรม  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และ สถานฟื้นฟูและพัฒนาเด็กจังหวัดชลบุรี

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม