บริการทันตกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผศ.ทพ.ญ.ดร.กนกนาฏ จินตกานนต์ พร้อมด้วย นางสาววิกานดา ขำกา ผู้ช่วยแพทย์ มาให้บริการทันตกรรมให้กับคนพิการ และเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยทำการ อุดฟัน 17 ราย ขูดหินปูน 2 ราย ตรวจฟัน 1 ราย จัดฟัน 1 ราย

 

1
2
3

กิจกรรม