โครงการ “บริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ”

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2562นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการ “บริการด้วยใจ เอาใจใส่คนพิการ” เพื่อให้ผู้ถูกคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานบริการเพื่อสังคม ซึ่งคนพิการบางรายมีสาเหตุความพิการจากเหตุการณ์เมาแล้วขับโดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ผู้แทนกรมคุมประพฤติ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

 

1
2
3
4

กิจกรรม

Pages