กิจกรรมเข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจ” ประจำปี 2562

ภาพกิจกรรม

วันที่  14 มีนาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.มอบหมายให้ นางสุนันท์ โอสถานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารพร้อมด้วย นางสาววณิศรา คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจ” ประจำปี 2562 และร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อมอบให้ “ร้านมัจฉากาชาด” จังหวัดชลบุรี ในนามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่า-ราชการชลบุรี เป็นประธานพิธิ และ นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี เป็นผู้มอบเงินและของรางวัล ภายในงานดังกล่าว

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม

Pages