ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม

วันที่  12 มีนาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ มอบหมายให้ นายไมตรี อิ่มพิชัย นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ โดยมี นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น ๑

 

1
2
3

กิจกรรม

Pages