ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 5/2562 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ ณ อาคารเอนกประสงค์ สคพ.การุณยเวศม์

 

1
2
3
4

กิจกรรม

Pages