ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามประจำปี2562

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวประไพศรี  สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์  มอบหมายให้ นางอรรถพล สุริยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการนิเทศติดตามประจำปี2562สำหรับผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ณ ห้องประชุมนพเก้า อาคาร3 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ3

 

1
2
3

กิจกรรม

Pages