กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร

กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นส.ญาณิศา มุ่งหามณี นักกายภาพบำบัด จัดกิจกรรม แช่มือ แช่เท้า ด้วยพืชสมุนไพร ให้กับเจ้าหน้าที่และคนพิการ เพื่อผ่อนคลายและบำบัด

กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร
กิจกรรม แช่มือ แช่เท้า บำบัด ด้วยพืชสมุนไพร

กิจกรรม

Pages