กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข

กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมนันทนาการ โดย CAFE DE BEACH แบ่งความสุข จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมร้องเพลงให้กับคนพิการได้ร่วมสนุกก่อนรับประทานอาหาร

กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข
กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข
กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข
กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข
กิจกรรมนันทนาการ CAFE DE BEACH แบ่งความสุข

กิจกรรม

Pages