ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช

ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณะผู้มีจิตการุณย์ นำโดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช ทำการส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 พร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ รวมมูลค่า 503,318 บาท

ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช
ส่งมอบห้องอาบน้ำและห้องสุขา อาคารเรือนนอนที่7 โดยคุณหญิงชัชนี จาติกวณิช

กิจกรรม

Pages