ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง

ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง

ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง