ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ รับวัคซีน COVID-19

รายละเอียด

หมอพร้อม...

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ”นะคะ

คลิก https://page.line.me/?accountId=mophconnect&openerPlatform=webview&opene... หรือสแกนคิวอาร์โค้ด หมอพร้อม V2.

รายละเอียด