ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา

ประกาศ

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ครั้งที่ 1/2564