ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อ
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอาหารอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวราคาจัดซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ...

หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการ
หน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร 0-2462-5008   ...

กระทรวง ฯ
ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหาร เพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทอาหาร เพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์...

ประกาศสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ

ประกาศสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ วันที่ประกาศ 3 สิงหาคม 2558

เสื้อมัดย้อม
ขอเชิญร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ของสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์

ขอเชิญร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ ของสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คนพิการ

Pages