ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เรื่อง  รับสมัครจ้างเหมา บริการพนักงานทำความสะอาด  

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2562
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2562

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ
ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูผู้รับการสงเคราะห์...

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding)...

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดจำหน่ายเหรียญโปรยทาน  ผลิตภัณฑ์ฝีมือโดยคนพิการ
จัดจำหน่ายเหรียญโปรยทาน ผลิตภัณฑ์ฝีมือโดยคนพิการ

จัดจำหน่ายเหรียญโปรยทาน  ผลิตภัณฑ์ฝีมือโดยคนพิการ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038-241741-2 หรือ 038-240137...

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2561
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2561

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561

Pages