ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2564
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2564

    จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2564  

ภาพประกอบ
สิทธิคนพิการมีอะไรบ้าง?

เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ คุณสมบัติ เงื่อนไข...

ปรับเบี้ยคนพิการ
ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล. 2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล. 2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

รายการอาหาร
เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ ฯลฯ

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม บริจาคเลี้ยงอาหาร บริจาคเงินและสิ่งของ จัดกิจกรรมนันทนาการ...

รูปจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2563
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2563

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Pages