ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

OR CODE

ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

หรือสแกน OR CODE ดังที่แนบมานี้

เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ถูกต้องและว่องไว