ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ และดูขั้นตอนการรับบริจาคเงินและสิ่งของ