ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

ปรับเบี้ยคนพิการ
พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้

วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากจำนวน 800 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ จะเริ่มรับเบี้ยความพิการ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1300 และ 1479 หรือทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือช่องทาง Page Facebook ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ที่ www.facebook.com/dep.go.th/ และทางเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือศูนย์บริการคนพิการทั่วประเทศ