ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล. 2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล.

2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: