ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ​วัสดุ​อาหาร​
จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565)

จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565)

ประกาศ
จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2565)

-จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2565)

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครงาน
ประกาศ สคพ.การุณยเวศม์ จ.ชลบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน...

จัดซื้อจัดจ้าง2565
จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป 2565

จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2565

ด่วน
พม. จับมือ สธ. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการ วันนี้ - 5 มิ.ย. นี้

 พม. จับมือ สธ. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนสำหรับคนพิการ วันนี้ - 5 มิ.ย. นี้ สามารถกดลงทะเบียนลิ้งค์นี้https://forms.gle/...

รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนแสดงความประสงค์ รับวัคซีน COVID-19

หมอพร้อม... ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน “ไทยชนะ” และ “...

ภาพ
ขอเชิญบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้คนพิการ

ขอเชิญบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้คนพิการ

ประกาศ
ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมา ตำแหน่งพี่เลี้ยง...

ขายทอดตลาด
ขายทอดตลาด

ขายทอดตลาด

Pages