ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง
ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง

ด่วน! สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง...

สถิติสถานการณ์รูปแบบอินโฟ
สถิติสถานการณ์รูปแบบอินโฟ สคพ.การุณยเวศม์

สถิติสถานการณ์รูปแบบอินโฟ สคพ.การุณยเวศม์

จดหมายข่าว
รวมจดหมายข่าวสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

รวมจดหมายข่าวสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ คลิกลิงค์เพื่อดูจดหมายข่าว https://anyflip.com/bookcase/pbzg

จัดซื้อวัสดุอาหาร
จัดซื้อวัสดุอาหาร เพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน2565-เดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธี e-bidding

จัดซื้อวัสดุอาหาร เพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน2565-เดือนกันยายน 2566) ด้วยวิธี e...

จัดซื้อ​วัสดุ​อาหาร​
จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565)

จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2565)

ประกาศ
จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2565)

-จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อเลี้ยงดูคนพิการผู้รับการสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2565 (เดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2565)

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครงาน
ประกาศ สคพ.การุณยเวศม์ จ.ชลบุรี รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยง

ประกาศ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติงาน...

Pages