ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประกอบ
มาตรการช่วยเหลือคนพิการในวิกฤติ COVID-19

เอกสารประกอบโครงการเงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19...

OR CODE
ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php  หรือสแกน OR CODE ดังที่แนบมานี้...

ภาพประกอบ
สิทธิคนพิการมีอะไรบ้าง?

เอกสารและรายละเอียดประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ คุณสมบัติ เงื่อนไข...

ปรับเบี้ยคนพิการ
ปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

พก. เผยรับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท เริ่ม 1 ต.ค. นี้ วันนี้ (30 ม.ค. 63) เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล. 2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุด พักอาศัย คสล. 2 ชั้น 5 ครอบครัว จำนวน1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding...

รายการอาหาร
เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ ฯลฯ

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม บริจาคเลี้ยงอาหาร บริจาคเงินและสิ่งของ จัดกิจกรรมนันทนาการ...

รูปจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

Pages