ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)

ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์จาก อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางละมุง ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) ในรูปแบบ Mobile Unit ให้กับคนพิการในอุปการะ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว จำนวน 150 คน แบ่งเป็น เข็มที่ 2 จำนวน 1 คน เข็มที่ 3 จำนวน 10 คน เข็มที่ 4 จำนวน 129 คน เข็มที่ 5 จำนวน 10 คน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม