ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.) พื้นที่อำเภอสัตหีบ

ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

1
2
3

กิจกรรม

 • กิจกรรม 5 ส.

  วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท...

 • จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...

 • สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้...

 • กิจกรรม 5 ส.

  วันที่ 2 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้า ติดถนนสุขุมวิท...

 • ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ ...

 • ปรับปรุงอุปกรณ์พนักพิงป้องกันการสำลัก

  วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 งานพยาบาล สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ปรับปรุงอุปกรณ์พนักพิงป้องกันการสำลัก...