จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสถานคุ้มครองฯ ได้ดำเนินการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะและตกแต่งสถานที่ประดับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. นอกจากนี้ได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ ของหน่วยงาน ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

1
2
3
4

กิจกรรม