“โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์”

ภาพกิจกรรม

วันที่ 3 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช (เลขานุการชมรมทันตแพทย์จิตอาสา) จัดกิจกรรม “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์” โดยให้บริการคนพิการ  และเจ้าหน้าที่ ในสถานคุ้มครองฯ จำนวน 31 ราย ได้แก่ ขูดหินปูน  12 ราย , ถอนฟัน 19 ราย , เคลือบฟลูออไรด์​ 26 ราย , ใส่​ฟันปลอม 2 ราย , ตรวจฟัน 4 ราย มูลค่า  46,500.- บาท ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2

กิจกรรม