จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2564 “1 จังหวัด 1

ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2564

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสาววณิศรา คีรีรัตน์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับทีม One home นำโดย นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2564 “1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพ ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค Now Normal” โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจาก กองทุน “ชลบุรี ต้องรอด” ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

1
2
3
4
5
6

กิจกรรม