เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่1)

ภาพกิจกรรม

วันที่ 31 มีนาคม 2564

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าขายของสำหรับคนพิการที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาส ในการซื้อสินค้า และใช้สิทธิที่ตนเองได้รับ โดยมีร้านค้าเข้ามาขายของเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ณ อาคารหาเงิน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม