ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  การดำเนินงาน สคพ.การุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีิวิตคนพิการ และนางจิตรา เตมีศรีสุข ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  การดำเนินงาน เพื่อให้กำลังใจและแนวทางในการทำงานแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ภายใต้มาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3.
4.
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กิจกรรม