โครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม OneHome พม.ชลบุรีร่วมโครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน พร้อมกัน 28 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย นำโดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พมจ.ชลบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน พม.จังหวัดชลบุรี ณ หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม