พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

พร้อมด้วย นางสาววรางคณา วงรักษา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

1
2
3
4

กิจกรรม