กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 88 พรรษา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 88 พรรษา

โดยจัดกิจกรรมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี

และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กิจกรรม