ทำบุญครบรอบ 26 ปี บ้านการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมถวายอาหารและผลไม้ ถวายเครื่องสักการะพระพุทธรูป พระประชาบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม