สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม

วันที่ 14 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามบริเวณภายนอกหน้าอาคารเรือนนอน อาคารกิจกรรมต่างๆ สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้คนพิการและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19

1
2
3
4

กิจกรรม