อบจ.ชลบุรี เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 เมษายน 2563

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายมงคล แสวงหาทรัพย์ สอบจ.ชลบุรี นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษานายก อบจ.ชลบุรี นายนคร ผลลูกอินทร์ อดีต สม.เมืองพัทยา ว่าที่ร้อยตรี จเรวัฒน์ ชินวัฒน์ ผช.ท่านสุกุมล  คุณปลื้ม อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ทีมงาน สอบจ.ชลบุรี เขตบางละมุง นำพนักงาน อบจ.ชลบุรี เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามอาคารเรือนนอน สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อให้คนพิการและเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส

1
2
3
4

กิจกรรม