ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมถวายอาหารและผลไม้ ถวายเครื่องสักการะพระพุทธรูป พระประชาบดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เพื่อความเป็นศิริมงคลต้อนรับปี 2563 ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์

 

1
2
3
4
5

กิจกรรม