สวัสดีปีใหม่2563 คนพิการบ้านการุณยเวศม์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำโดย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์จัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 "ส่งรัก ส่งกำลังใจให้คนพิการ" กิจกรรมประกอบด้วย การออกซุ้มอาหารจากเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน จำนวน 17 ซุ้ม , กิจกรรมการจับฉลากของขวัญและรางวัลพิเศษแก่คนพิการ , กิจกรรมการเล่นเกมส์ และการแสดงโชว์จาก Alcazar พัทยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญและความสนุกสนานเพลิดเพลิน

 

1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม