วันคนพิการสากล

ภาพกิจกรรม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562และร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมงานวันคนพิการสากลอย่างสม่ำเสมอโดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอบจ.ชลบุรี เป็นประธาน ณ เทศบาลเมืองบ้านสวน สำหรับการจัดงานในปีนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้สนับสนุนการแสดงเต้นประกอบเพลงจากคนพิการในอุปการะและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท เพื่อมอบแก่คนพิการที่มาร่วมงาน

 

1
2
3
4
5
6

กิจกรรม