กิจกรรม

1
กิจกรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯลฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในอุปการะ ร่วมกิจกรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต...

1
งานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ จัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทง ร่วมกันของพี่เลี้ยงและคนพิการ และลอยกระทง...

1
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์

วันที่ 26 ตุลาคม2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี มาให้บริการคัดกรองและ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์ ณ ห้องพยาบาล...

1
คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ บริจาคเงินสด สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตัวแทนของ คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ ครบรอบ 79 ปี โดยคุณสุทัศน์...

1
ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พบผู้ประสบปัญหา จำนวน 22 ครัวเรือน...

1
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการในอุปการะ ร่วมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 โดยร่วมกันบำรุงรักษา...

1
คณะนักเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 19 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่า 20,000 บาท

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสุนันท์ โอสถานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร  ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนศุลการักษ์ รุ่นที่ 19 จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (น่องไก่ทอด+...

1
พิธีสักการะองค์พระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และเริ่มต้นปีงบประมาณ2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.09น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ และคณะเจ้าหหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะองค์พระประชาบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และเริ่มต้นปีงบประมาณ2564...

2
ประชุมทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ประชุมทบทวนและพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ประจำปีงบประมาณ 2564  ณ ห้องรับรอง...

1
กิจกรรม “โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์”

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช ทันตแพทย์ประโยชน์ เพ็ญสุดา และ ทันตแพทย์หญิงจารุวรรณ ตันกุรานันท์ จัดกิจกรรม “...

Pages