กิจกรรม

สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม CSR ในโครงการ "ทำดี ทำได้ สไตล์ 8R" พร้อมบริจ
สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม CSR ในโครงการ "ทำดี ทำได้ สไตล์ 8R" พร้อมบริจาคสิ่งของ

สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในการทำกิจกรรม CSR ในโครงการ "ทำดี ทำได้ สไตล์ 8R" พร้อมบริจาคสิ่งของ ********************************* วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางบุญสิตา กันพูล...

สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมการอบรมให้ความรู้ ผู้ดูแลระบบ Mental Health Check-in
สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมการอบรมให้ความรู้ ผู้ดูแลระบบ Mental Health Check-in

สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมการอบรมให้ความรู้ ผู้ดูแลระบบ Mental Health Check-in ********************************* วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วยนางสาวสุพัตรา มณีจักร...

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours”เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร
สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours”เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours”เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร ********************************* วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นางบุญสิตา กันพูล...

ท่าเรือแหลมฉบัง คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นตัวเเทนมอบลูกเปตอง จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 25,600 บาท
ท่าเรือแหลมฉบัง คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นตัวเเทนมอบลูกเปตอง จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 25,600 บาท

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ ท่าเรือแหลมฉบัง โดย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นตัวเเทนมอบลูกเปตอง จำนวน 8 ชุด มูลค่ารวม 25,600 บาท...

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรมธรรมะอุ่นใจ พร้อมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรมธรรมะอุ่นใจ พร้อมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรมธรรมะอุ่นใจ พร้อมสวดมนต์บท “โพชฌังคปริตร” เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ***************************** วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครองสคพ.การุณยเวศม์...

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันอาสาฬบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2566 ประกอบด้วย การฟังพระธรรมเทศนา การถวายเทียนพรร
สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันอาสาฬบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2566 ประกอบด้วย การฟังพระธรรมเทศนา การถวายเทียนพรรษา และการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันอาสาฬบูชา" และ "วันเข้าพรรษา" ประจำปี 2566 ประกอบด้วย การฟังพระธรรมเทศนา การถวายเทียนพรรษา และการเวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ***************************** วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30. น. ณ...

สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุน ในการจัดหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ( Mobile Unit) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุน ในการจัดหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ( Mobile Unit) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฏาคม 2566 จากอำเภอบางละมุง กรมการปกครอง

สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับการสนับสนุน ในการจัดหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ ( Mobile Unit) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฏาคม 2566 จากอำเภอบางละมุง กรมการปกครอง --------------- วันที่ 26 กรกฎาคม 2566...

สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 7/2566 ผ่านการประชุมทา
สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 7/2566 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference

สคพ.การุณยเวศม์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 7/2566 ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference --------------------------- วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางบุญสิตา กันพูล ผู้ปกครอง สคพ...

สคพ.การุณยเวศม์ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาล  จาก WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานด้านก
สคพ.การุณยเวศม์ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาล จาก WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

สคพ.การุณยเวศม์ให้การต้อนรับคณาจารย์และคณะนักศึกษาพยาบาล จาก WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาดูงานด้านการพยาบาล ******************************** วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรับรอง...

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours” เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร
สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours” เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร

สคพ.การุณยเวศม์ จัดกิจกรรม “Healthy Hours”เพื่อความผ่อนคลาย สนุกสนาน และสุขภาพที่ดี นำไปสู่ “Work Life Balance” ในองค์กร ********************************* วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ นางบุญสิตา กันพูล...

Pages