กิจกรรม

1
เทศบาลตำบลบางละมุง มาบริการพ่นหมอกควันไล่ยุง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง มาบริการพ่นหมอกควันไล่ยุง ตามอาคารเรือนนอนและบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อให้คนพิการ และเจ้าหน้าที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก

1
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

1
ทำบุญครบรอบ 26 ปี บ้านการุณยเวศม์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมถวายอาหารและผลไม้...

1
วันต้นไม้ ประจำปี 2563

วันต้นไม้ ประจำปี 2563

1
สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามบริเวณภายนอกหน้าอาคารเรือนนอน อาคารกิจกรรมต่างๆ สำนักงาน และบริเวณโดยรอบ...

1
อบจ.ชลบุรี เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายสกน ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายมงคล แสวงหาทรัพย์...

1
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ร่วมกันทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมถวายอาหารและผลไม้ ถวายเครื่องสักการะพระพุทธรูป พระประชาบดี...

1
สวัสดีปีใหม่2563 คนพิการบ้านการุณยเวศม์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำโดย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์จัดกิจกรรมปีใหม่ 2563 "ส่งรัก ส่งกำลังใจให้คนพิการ" กิจกรรมประกอบด้วย การออกซุ้มอาหารจากเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน จำนวน...

1
วันคนพิการสากล

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคนพิการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชลบุรี ประจำปี...

1
ธรรมมะบำบัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ ใส่บาตร้ขาวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมธรรมะบำบัด ประจำเดือนธันวาคม  ...

Pages