กิจกรรม

1
ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์จาก อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางละมุง ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น) ในรูปแบบ Mobile Unit ให้กับคนพิการในอุปการะ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว จำนวน 150...

1
บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโรงโป๊ะ ให้บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช รวมทั้งหมด จำนวน 11 คน แบ่งเป็น สายให้อาหารทางสายยาง 2 คน...

1
ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร...

1
ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566 ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล...

1
ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลบางเสร่...

1
ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว...

1
ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน...

1
ประชุมประจำเดือนที่ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เป็นประธาน ในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของทุกกลุ่ม...

1
ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เข้าร่วมการประชุม ตรวจราชการในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อมอบนโยบาย รับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน...

1
ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา มณีจักร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวจันจิรา ไทยบัณทิตย์ พมจ....

Pages