ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

  • บริจาคเลี้ยงอาหาร

  • บริจาคเงินและสิ่งของ

  • จัดกิจกรรมนันทนาการ

  • ศึกษาดูงาน

  • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 
สิ่งของขาดแคลน
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
2. กางเกงซึมซับ
3. แผ่นรองซับ
4. น้ำยาเดทตอล
5. สบู่ยา
6. ยาสีฟัน ขนาด 35-50 กรัม
7. แป้ง ขนาด 50-100 กรัม
8. โรลออน
9. น้ำยาปรับผ้านุ่ม
10. แชมพู ขนาด 70-100 ml.
11. ผงซักฟอกซักเครื่อง 8-9 กิโลกรัม
งานพยาบาล
1. ก๊อส ขนาด 2", 3" และ 4"
2.  เทปแต่งแผลชนิดใส (ทรานสพอร์) ขนาด 1" และ 4"
3. ถุงมือทำแผล เบอร์ S/M
4. เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ (ไมโครพอร์) ขนาด 1"
5. เบตาดีน ขนาด 450 ml.
6. เข็มฉีดยาเบาหวาน ขนาด 0.5 ml.

เวลารับประทานอาหาร

  • มื้อเช้า 07:15 น.

  • มื้อกลางวัน 11:00 น.

  • มื้อเย็น 15:45 น.

ยอดผู้พิการประจำเดือน ธันวาคม 2562 จำนวน 390 คน

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ            กรุณาติอต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.