ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

  • บริจาคเลี้ยงอาหาร

  • บริจาคเงินและสิ่งของ

  • จัดกิจกรรมนันทนาการ 

  • ศึกษาดูงาน 

  • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ 

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 
สิ่งของจำเป็นต้องใช้/ ใกล้จะหมด 
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่  
2. สบู่ก้อนทั่วไป  
3. ผงซักฟอกซักเครื่อง
4. น้ำยาถูพื้น    
5. สบู่ยาชนิดก้อน  
6. ผงซักฟอกซักมือ  
7. กางเกงซึมซับ  
8. แผ่นรองซับ  
9. แป้งทาตัวกระป๋องใหญ่
10. แชมพูสระผม  
11. โรลออนระงับกลิ่นกาย
ครูภัณฑ์

พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว

พัดลมโคจร 18 นิ้ว

เครื่องซักผ้าสองถัง

เครื่องเตรียมอาหาร

ตู้เย็น 2 ประตู

 

เวลารับประทานอาหาร

  • มื้อเช้า 07:15 น.

  • มื้อกลางวัน 11:00 น.

  • มื้อเย็น 15:45 น.

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ กรุณาติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.