ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

  • บริจาคเลี้ยงอาหาร

  • บริจาคเงินและสิ่งของ

  • จัดกิจกรรมนันทนาการ

  • ศึกษาดูงาน

  • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 

สิ่งของขาดแคลน

1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่        
2. สบู่            
3. แป้ง 50-100 g.        
4. ผงซักฟอก          
5.น้ำยาซักผ้า          
6. น้ำยาปรับผ้านุ่ม        
7. ข้าวสาร          
8. กางเกงซึมซับ        
9. แผ่นเสริมซึมซับ        
10. แผ่นรองซับ        
11. ยาสีฟัน           
12. น้ำยาเดทตอล        
13. แชมพูสระผม ขนาด 70 ml. และ 3,500 ml.
14. โรลออนระงับกลิ่นกาย      
15. สบู่ยา          
16 น้ำยาถูพื้นแกลลอน        
17. น้ำยาล้างห้องน้ำแกลลอน      
18. น้ำยาล้างจาน แบบถุง      
             
ครุภัณฑ์          
1.ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม 3 ชุด  
2. พัดลมติดผนัง        
3. กระติกน้ำร้อน        
4. รถเข็นของสองล้อ      
5. พัดลมโคจร        
6. ตู้เย็น          
7. เครื่องซักผ้า 2 ถัง      

เวลารับประทานอาหาร

  • มื้อเช้า 07:15 น.

  • มื้อกลางวัน 11:00 น.

  • มื้อเย็น 15:45 น.

ยอดผู้พิการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 389 คน

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ กรุณาติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.