ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

  • บริจาคเลี้ยงอาหาร

  • บริจาคเงินและสิ่งของ

  • จัดกิจกรรมนันทนาการ

  • ศึกษาดูงาน

  • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 
สิ่งของขาดแคลน
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่
2. แผ่นรองซับ
3. กางเกงซึมซับ
4. น้ำยาเดทตอล
5. ผงซักฟอกซักเครื่อง
6. สบู่ยา
7. สบู่
8. น้ำยาถูพื้น
9. แชมพู
10. โรลออน
11. ยาสีฟันหลอดเล็ก
12. นมให้อาหารทางสายยาง
13. เวชภัณท์ยา
 

เวลารับประทานอาหาร

  • มื้อเช้า 07:15 น.

  • มื้อกลางวัน 11:00 น.

  • มื้อเย็น 15:45 น.

ยอดผู้พิการประจำเดือน ตุลาคม 2562 จำนวน 391 คน

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ            กรุณาติอต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.