ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

 • บริจาคเลี้ยงอาหาร

 • บริจาคเงินและสิ่งของ

 • จัดกิจกรรมนันทนาการ

 • ศึกษาดูงาน

 • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 

สิ่งของขาดแคลน

1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

2. กางเกงซึมซับ

3. กางเกงซึมซับ

4. นมอาหารทางสายยาง(เอนชัวร์)

5. ข้าวสาร

6. น้ำยาเดทตอล

7.แผ่นรองซับ

8.แป้งฝุ่น

9.แชมพูสระผม

10.โรลออนระงับกลิ่นกาย

11.แป้งโยคี

12.ยาสีฟัน

งานพยาบาล

 1. ก๊อส ขนาด 2", 3" และ 4"
 2. เทปแต่งแผลชนิดใส (ทรานสพอร์) ขนาด 1" และ 4"
 3. ถุงมือทำแผล เบอร์ S/M
 4. เทปแต่งแผลชนิดเยื่อกระดาษ (ไมโครพอร์) ขนาด 1"
 5. เบตาดีน ขนาด 450 ml.
 6. เข็มฉีดยาเบาหวาน ขนาด 0.5 ml.

เวลารับประทานอาหาร

 • มื้อเช้า 07:15 น.

 • มื้อกลางวัน 11:00 น.

 • มื้อเย็น 15:45 น.

ยอดผู้พิการ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 384 คน

หมายเหตุ :

 • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ กรุณาติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.