ข้อมูลการรับบริจาค

เชิญร่วมสนับสนุน บ้านการุณยเวศม์ โดยร่วม

  • บริจาคเลี้ยงอาหาร

  • บริจาคเงินและสิ่งของ

  • จัดกิจกรรมนันทนาการ (งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19)

  • ศึกษาดูงาน (งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19)

  • แวะเยี่ยมให้กำลังใจ (งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19)

*** ท่านสามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ - อาทิตย์ ***
ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ตามเวลาราชการ 
โทร :038-241741 -2      แฟกซ์ : 038-240137
 

สิ่งของขาดแคลน

(ต้องการจำนวนมาก)

ชุดตรวจโควิด ATK

ชุดพีพีอี PPE , ชุดซีพีอี CPE

ถุงมือ , หมวกคลุมผม

ถุงเท้า Leg Cover

น้ำยาฆ่าเชื้อ

1.สบู่ก้อนทั่วไป

2.แผ่นรองซับ

3.ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ M , L

4.กางเกงซึมซับ

5.น้ำยาล้างห้องห้องน้ำ

6.แชมพูสระผม (แกลลอน)

7.น้ำยาเดทตอล

ครุณัณฑ์

1.เครื่องกรอง

2.เครื่องซักผ้า

3.พัดลมติดผนัง

4.พัดลมเพดาน 

เวลารับประทานอาหาร

  • มื้อเช้า 07:15 น.

  • มื้อกลางวัน 11:00 น.

  • มื้อเย็น 15:45 น.

หมายเหตุ :

  • กรณีที่ท่านประสงค์ นำอาหารมาเอง /เลี้ยงอาหาร เพื่อความเพียงพอของปริมาณอาหารต่อผู้พิการ กรุณาติดต่อประสานเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241741-2 แฟกซ์ 038-240137 ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.