ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
เทศบาลตำบลบางละมุง มาบริการพ่นหมอกควันไล่ยุง

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง...

1
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคนพิการ...

1
ทำบุญครบรอบ 26 ปี บ้านการุณยเวศม์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่...

1
วันต้นไม้ ประจำปี 2563

วันต้นไม้ ประจำปี 2563

1
สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม