ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

1
ฉีดวัคซีนโควิด-19 (เข็มกระตุ้น)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์จาก อนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางละมุง...

1
บริการเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายปัสสาวะ ฉีดยาจิตเวช

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับการอนุเคราะห์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...

1
ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่...

1
ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย...

1
ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลบางเสร่ เพื่อประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมเจ้าหน้าที่...