ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
บริการคัดกรองและตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ ...

1
ประชุม One Home ครั้งที่ 4/ 2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ...

1
ติดตาม ตรวจสอบสิทธิ และอำนวยความสะดวกในการ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ พร้อมด้วย...

1
ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม  การดำเนินงาน สคพ.การุณยเวศม์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข้าราชการ ...

1
ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ โดยฝ่ายสวัสดิการสังคม ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม