กิจกรรม

1
วันต่อต้านการคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY)

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วยข้าราชการ...

1
กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ เจ้าหน้าที่และคนพิการ ทำความสะอาดรั้วด้านหน้าติดถนนสุขุมวิท...

1
ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ลงพื้นที่คัดกรองกลุ่มเปราะบางร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคม (อพม.)...

1
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ...

1
สายด่วน 1300 พม. จังหวัดชลบุรี

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม