ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดำเนินการ เพื่อขอสัญชาติไทย ให้กับผู้ใช้บริการ ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ”

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ ...

1
ประชุมเชิงปฏิบัติการทีม One Home เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์บริการวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมระดับพื้นที่

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ...

1
กิจกรรมกลิ่นบำบัด (Aromathaerapy)

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้...

1
คนพิการในอุปการะ ไปใช้สิทธิ ออกเสียง เลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 9

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ ...

1
ประชุมทีม พม. จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม