ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยางและสายปัสสาวะ ให้กับคนพิการในอุปการะ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ งานพยาบาล...

1
เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่2)

วันที่ 7 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่...

1
“โครงการสร้างรอยยิ้มให้น้องบ้านการุณยเวศม์”

วันที่ 3 เมษายน 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์ชาญชัย ทนต์ประเสริฐเวช (...

1
จิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ.2564 “1 จังหวัด 1

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้ นางสาววณิศรา...

1
เปิดตลาดจำหน่ายสินค้า" โครงการเราชนะ" (ครั้งที่1)

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม