ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
สคพ.การุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง นำเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลตำบลบางละมุง...

1
อบจ.ชลบุรี เข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 1 เมษายน 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย...

1
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคนพิการ...

1
สวัสดีปีใหม่2563 คนพิการบ้านการุณยเวศม์

วันที่ 25 ธันวาคม 2562  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำโดย นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ....

1
วันคนพิการสากล

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผปค.สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม