ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย...

1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบนมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ 88 พรรษา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ...

1
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 9/2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย ข้าราชการ...

1
ประชุมการนิเทศงานเพื่อขับเคลื่อน มาตรฐาน พม.

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย...

1
กิจกรรมตรวจรักษาโรคทั่วไป

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์  จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม