ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรม

1
กิจกรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ฯลฯ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ พร้อมด้วย...

1
งานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ นำข้าราชการ...

1
ตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้กับคนพิการบ้านการุณยเวศม์

วันที่ 26 ตุลาคม2563 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้รับความอนุเคราะห์ จาก นพ.ฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ...

1
คุณสุทัศน์ ตั้งเทวาประสิทธิ์ บริจาคเงินสด สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สคพ.การุณยเวศม์ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ตัวแทนของ...

1
ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ มอบหมายให้...

โครงการทันตกรรมสร้างรอยยิ้ม